Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek

Aktualizováno: 08.10.2008, 20:05


V tomto článku se dozvíte jaké programy jsou nejvhodnější pro psaní internetových stránek, jak si takové programy správně nakonfigurovat a jak je používat.

Pro psaní stránek samozřejmě postačí všem jistě dobře známý poznámkový blok a Internet Explorer. Obojí standardně dodávané v instalaci Windows. Ovšem měli byste vědět, že existuje daleko lepší software a zcela zadarmo, který tvorbu stránek nejen usnadňuje (podporuje zvýraznění tagů, zkontroluje napsaný kód z hlediska příslušného HTML standardu, upozorňuje na překlepy v kódu, atd.), ale dokonce zkontroluje pravopisné chyby ve vašem textu. Podporuje několik jazyků včetně češtiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny a mnohé další. To už přece stojí za to.

Stažení, instalace, nastavení a použití programů

Vezmeme to pěkně popořadě.

Mozilla Firefox

Stažení, instalace a nastavení programu

Velmi populární internetový prohlížeč. Stáhnout si jej můžete do Vašeho PC z domovských stránek www.mozilla.com, kde je odkaz na nejnovější verzi v češtině (včetně českého instalátoru). Poté spusťte instalační soubor. Budete dotázáni na typ instalace. Zvolte Vlastní. Bude následovat dotaz na Výběr komponent. Myší vyberte všechny, viz následující obrázek a pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko Další:

mozillafirefox_vyberkomponent.jpg

Po skončení instalace prohlížeč spusťte a stáhněte si nástroj web-developer-toolbar. Dále si stáhněte velice potřebnou utilitu Html Validator (based on Tidy). Pokud alespoň trochu ovládáte angličtinu, z názvů jistě vytušíte co Vám příslušné rozšíření zpřístupní za funkce. Stažené utility si nainstalujte. Podrobněji se jimi budeme zabývat později.

Poté přejděte na stránku www.czilla.cz/doplnky/rozsireni/adblock-plus, odkud si nainstalujete rozšíření umožňující efektivně blokovat reklamu na stránkách. Je to důležité pro správnou funkci validátoru.

Rozšíření mají příponu xpi a lze je spustit a nainstalovat pouze pomocí programu Mozilla Firefox.

Některá rozšíření se instalují sama přímo z internetu pomocí průvodce Instalace softwaru viz níže:

instalace_softwaru.jpg

Může nastat situace, že prohlížeč vypíše tuto hlášku:

mozillafirefox_upozorneni.jpg

Pak navíc musíte kliknout na tlačítko Upravit nastavení umístěné napravo. Spustí se Vám dialogové okno Důvěryhodné servery:

duveryhodne_servery.jpg

Klikněte na tlačítko Povolit, čímž zařadíte server (ze kterého stahujete) mezi důvěryhodné servery. Tlačítkem Zavřít ukončíte toto okno.

Pak opět klikněte na odkaz pro nainstalování. Průvodce Instalace softwaru se spustí již bez varovné hlášky v Mozilla Firefoxu.

Jiná rozšíření je třeba nejdříve uložit do Vašeho PC a poté v Průzkumníkovy spustit dvojklikem na ně, viz obrázek níže:

pruzkumnik_tempdir.jpg

Budete dotázáni jakým programem tento soubor spouštět. Zvolte Mozilla Firefox a potvrďte jak je patrné z následujícího obrázku:

otevrit_v_programu.jpg

Po restartu Mozilla Firefoxu můžete používat rozšířené funkce. Kde je naleznete Vám lépe osvětlí následující obrázek:

mozillafirefox_instaled_tools_mini.jpg

Použití programu

Důležité klávesové zkratky:

 • F5 - znovunačtení obsahu stránky

Pokud nahrajete na server novou verzi obrázku a pak použijete tlačítko mozillafirefox_refresh_button.jpg pro aktualizaci stránky, prohlížeč obrázek ze serveru nenačte, aby zbytečně nezatěžoval přenosovou cestu (toto opatření vzniklo v dobách modemů). Zobrazí se tak původní obrázek z vyrovnávací paměti Vašeho PC, který se tam uložil při posledním shlédnutí dané stránky. Klávesou F5 se načítá nejen změněný text stránky, ale i obrázky.

 • CTRL + T - otevře nový panel

 • CTRL + N - otevře nové okno

 • CTRL + U - zobrazí zdrojový kód aktuální stránky

Použití lišty s užitečnými nástroji

Lišta obsahuje mnoho nástrojů. Popíšu zde jen několik z nich, o kterých se domnívám, že je budete používat nejvíce. Na co jsou ostatní přijdete jistě sami.

CSS

Po kliknutí na tlačítko CSS v nástrojové liště se zobrazí následující menu:

webdeveloper_css.jpg

Pro Vás bude zřejmě nejpoužívanější volba Zakázat styly (viz obrázek), která vypne všechny styly na zobrazované stránce. To je důležité, pokud ladíte své stránky i pro případ, že prohlížeč nepodporuje kaskádní styly. Tzn. pokud návštěvník Vašich stránek používá starší verzi prohlížeče. Druhou hojně používanou volbou je Zobrazit informace o stylech. Kurzor myši se změní na křížek a styl pod aktuální pozicí kurzoru se vypíše v levé spodní části Mozilla Firefoxu, viz následující obrázek:

webdeveloper_css_informace.jpg

Klávesové zkratky výše popsaných funkcí:

 • CTRL + SHIFT + S - zapne/vypne všechny styly

 • CTRL + SHIFT + Y - zobrazit informace o stylech

Obrázky

Pokud při rozmisťování prvků (hlavička, levé menu, reklama, atd.) na Vaši stránku některé neuvidíte, patrně je máte skrytý pod některým z obrázků. Pro zjištění jejich skutečné polohy stačí použít volbu Skrýt obrázky z menu Obrázky:

webdeveloper_obrazky_skryt.jpg
Orámovat

Tento nástroj je neocenitelným pomocníkem při rozmisťování prvků (hlavička, levé menu, reklama, atd.) na Vaší stránce. Dovoluje orámovat buď skupinu prvků nebo jen vybraný prvek kurzorem myši. Podívejte se na menu Orámovat na obrázku níže:

webdeveloper_oramovat.jpg

Jak vypadá stránka s orámovanými blokovými prvky se můžete podívat níže:

wewebdeveloper_oramovat_blokoveprvkybdeveloper_oramovat.jpg
Nástroje

Po kliknutí na tlačítko Nástroje se Vám zpřístupní menu s validátory. Viz následující obrázek:

webdeveloper_nastroje_validovat_html.jpg

Všechny validátory v horní části tohoto menu spouštějí online kontrolu příslušného jazyka. Oproti lokálnímu HTML validátoru (po nainstalování jej naleznete na pravé straně spodní lišty Vašeho prohlížeče) však naleznou přece jen o něco více chyb. Při použití validátoru se v prohlížeči otevře Nový panel s výsledkem validity.

Doporučuji používat online validátor zřídka. Nejlépe jen na již hotovou stránku pro doladění zbývajících chybek. Server s validátory je zatížen a odezva je velmi pomalá. Takže se pak při každé kontrole dost načekáte. smile_fun.jpg

Klávesové zkratky výše popsaných funkcí:

 • CTRL + SHIFT + H - validovat HTML

Tlačítko mozillafirefox_i_button.jpg

Toto tlačítko slouží k ověření správnosti JavaScriptu. Po kliknutí na něj se vlevo (nahoře) otevře okno s výpisem nalezených chyb:

mozillafirefox_konzola_javascriptu.jpg

Použití nástroje Adblock plus

Pokud své stránky chcete zdarma zveřejnit na internetu, musíte si umístit na své stránky reklamu, resp. komentář na jehož místo server sám umístí reklamu (jako je to např. na www.webzdarma.cz). Reklama je tvořena nějakým kódem, který však nemusí být validní a lokální HTML validátor na něj též upozorní. S použitím Adblock plus jsou reklamy na stránce blokovány a lokální HTML validátor tak upozorňuje jen na chyby ve Vašem HTML kódu. Nástroj po nainstalování není třeba dále konfigurovat.

Použití HTML validátoru

Validátor se nachází na pravé straně spodní lišty Vašeho prohlížeče, kde Vás nepřetržitě informuje o validitě právě otevřených stránek. Pro větší informovanost je vhodnější přepnout jeho zobrazení do režimu Ikony a text dle následujícího obrázku:

html_validator_zobrazit.jpg

Mohou nastat dvě situace:

 • Stránka je validní. Na dolní lište se zobrazí zelená ikona s nulovým počtem chyb a varování:

  html_validator_ok.jpg
 • Stránka obsahuje chybu nebo varování. Hláška na dolní lište změní ikonu na vykřičník s počtem chyb a počtem varování:

  html_validator_bad.jpg

  Po dvojkliku na varovnou hlášku se zobrazí dotaz, kde si vyberete jakou stránku, resp. její rám chcete zobrazit:

  html_validator_zobrazit_zdrojovy_kod.jpg

  Poté se Vám zobrazí kód vybrané stránky s výpisem chyb ve spodním okně. Po kliknutí na příslušnou chybu se kurzor v horním okně postaví na pozici chyby:

  html_validator_view_source_mini.jpg

  Zjištěné chyby nebo varování si pak můžete opravit v textovém editoru PSpad.

PSPad

Stažení, instalace a nastavení programu

Jedná se o velmi propracovaný textový editor. Podporuje mnoho zvýrazňovačů, např.: C/C++, HTML, CSS, PHP, JavaScript, atd. Ke každému lze přiřadit externí nápovědu a případně i kompilátor. Dokonce i externí program pro prohlížení. S textem můžete pracovat podobně jako ve Microsoft Wordu nebo přepnout režim na sloupcové bloky a smazat třeba jen sloupeček z textu. Umí zkontrolovat pravopisné chyby ve vašem textu. Podporuje několik jazyků včetně češtiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny a mnohé další.

Program si stáhněte do Vašeho PC z domovské stránky www.pspad.com/cz a nainstalujte. Během instalace budete dotázáni, které součásti chcete nainstalovat. Zvolte všechny, viz obrázek:

pspad_plnainstalace.jpg
Konfigurace PSPad

Spusťte PSPad a zvolte menu Nastavení -> Nastavení programu. Zobrazí se dialogové okno, kde klikněte na Editor - chování a myší prověďte nastavení dle obrázku:

pspad_editor_chovani.jpg

Dále klikněte na Program - chování a opět jej nastavte dle obrázku:

pspad_program_chovani.jpg

Poté potvrďte nastavení kliknutím na tlačítko OK a chování PSPadu je nastavené podobně jak jste zvyklý s jiných editorů.

Instalace rozšíření pro PSPad

Dále budete potřebovat slovník Čeština (je na stejném webu www.pspad.com/cz/download.php#dictionary spolu s dalšími slovníky) pro kontrolu pravopisu v PSPadu. Po stažení a rozbalení jej uložte do adresáře: ..\PSPad\Spell\. Pokud se adresář na Vašem disku nenachází, vytvořte jej. Soubor slovníku má povinný formát Jazyk.Verze.DIC.

A též si stáhněte do Vašeho PC PHP manuál. Zatím je sice jen částečně přeložen do češtiny, ale na překladu se pořád pracuje. Spusťte PSPad a zvolte menu Nastavení -> Nastavení zvýrazňovačů.... V následujícím dialogovém okně zvolte v levém sloupci PHP a poté klikněte vpravo na záložku Upřesnění a zadejte cestu k souboru s PHP manuálem:

pspad_nastaveni_zvyraznovacu.jpg

Stručný popis editoru

Představu o vzhledu editoru Vám dodá nejvíce následující obrázek:

pspad_description_mini.jpg

Osobně používám PSPad s vypnutými okny Průzkumník kódu a Strom projektu. Hlavní okno, určené k psaní kódu, je pak větší a přehlednější.

Použití programu

Nejdříve několik obecných rad.

Doporučuji si před psaním kódu zalomit řádky pomocí klávesové zkratky CTRL + W. Lépe se takto orientuje při psaní dlouhých řádků. Naopak pokud hledáte nějaký odstavec, zalamování řádků si vypněte stejnou klávesovou zkratkou. Orientace je opět lepší.

Úprava textu

Zvykněte si hned na začátku psát Váš kód strukturovaně. Je to přehledné jednak pro Vás a též pro budoucí tvůrce webových stránek, kteří Vás rádi navštíví, aby se něco nového naučili.

Uznejte sami, že tento strukturovaný kód je přehlednější:

pspad_struct_text.jpg

než tento:

pspad_unstruct_text.jpg
Režimy psaní

PSPad umožňuje psát text ve 3 režimech. Kliknutím na ikonu na spodní liště PSPadu můžete měnit následující režimy:

pspad_text_mode_classic.jpg - klasický režim psaní do odstavců.

pspad_text_mode_block.jpg - psaní do bloku. Umožňuje posouvat do stran celý blok (tzn. několik řádek najednou).

pspad_text_mode_column.jpg - sloupcový režim. Umožňuje např. smazat text v označeném sloupci.

Nyní již k samotnému psaní kódu. Na výběr máte 2 možnosti:
 • Psaní bez šablon

  Pokud se rozhodnete psát kód bez šablon, musíte každý tag vypisovat ručně a to včetně parametrů, které obsahuje. Lehce se tak může stát, že na nějaký důležitý parametr zapomenete. Psaní vypadá následovně:

  pspad_psani_bez_sablon.jpg
 • Psaní s použitím šablon

  Nastavte kurzor myši na místo, kam chcete vložit tag a otevřete seznam šablon stiskem kláves CTRL + SPACE (nabídku lze vyvolat i prostředním tlačítkem myši):

  pspad_seznam_sablon.jpg

  Nyní vyhledejte požadovný tag, např. img. Můžete jej vyhledat i zadáním počátečních písmen:

  pspad_seznam_sablon_vyhledani.jpg

  Po vyhledání tagu potvrďte výběr klávesou ENTER. Otevře se Vám následující dialogové okno se všechny dostupnými parametry k danému tagu:

  pspad_seznam_sablon_img_setting.jpg

  Samozřejmě nemusíte vždycky vyplňovat všechny parametry. Pouze ty důležité pro danou situaci a daný tag.

  Pokud nejsou vyplněny všechny důležité parametry příslušného tagu, některý prohlížeč pak špatně tag zobrazí. Např. již zmíněný tag img (jenž zobrazí obrázek) bude mít orámování, které jste Vy nechtěli. Pokud si nejste jistí, které parametry je nutné vyplnit a které ne, podívejte se raději na stránky www.jakpsatweb.cz, kde se dočtete podrobnosti k danému tagu. Je zde i možnost vyhledání.

  Pokud kliknete na tlačítko pspad_seznam_sablon_button.jpg u parametru style=, otevře se Vám editor kaskádních stylů TopStyle (viz. Tvorba webových stránek - TopStyle), kde si můžete nakonfigurovat styl pro daný tag. Po skončení úpravy se vrátíte zpět do PSPadu a do parametru style= bude vložen Vámi vytvořený styl.

  Pokud už však máte svůj styl tagu definovaný nějakou třídou (např. historie) v externím souboru pojmenovaném zpravidla styl.css (tento soubor musí být vložen do html souboru pomocí tagu link), můžete jej rovnou napsat do parametru class=. Viz následující obrázek:

  pspad_seznam_sablon_img_class_setting.jpg
Kontrola pravopisu

PSPad umožňuje zapnout kontrolu pravopisu pomocí tlačítka pspad_button_spell.jpg umístěného v horní nástrojové liště vpravo. Šipka na pravé straně tlačítka umožňuje zvolit jazyk slovníku:

pspad_button_spell_select_lang.jpg

Počet jazyků ve výběru je dán počtem Vámi nainstalovaných slovníků. Další si lze stáhnou a nainstalovat ze stránky www.pspad.com/cz/download.php#dictionary.

Po zvolení požadovaného slovníku klikněte na slovo SPELL v tlačítku. Tím se aktivuje kontrola pravopisu a slovo SPELL se červeně podtrhne:

pspad_button_spell_active.jpg

PSPad umí rozpoznat klíčová slova (tagy) od textu, která samozřejmě neoznačuje. Bohužel je to zároveň jeho největší slabinou. Neboť není pro tuto funkci dostatečně optimalizován a práce se pak značně zpomalí. Takže tuto kontrolu používejte jen v krajním případě. Vhodnější je zkopírovat výsledný obsah Vaší stránky do programu Microsoft Word. Chyby, které Vám program zvýrazní (bohužel označuje i tagy) opravte v PSPadu a stránku nahrajte na webový server.

Užitečné klávesové zkratky

CTRL + W - zapne/vypne zalamování řádek

CTRL + SPACE - otevře seznam šablon

ALT + S a pak U - uloží soubor, ve kterém se právě nalézáte

ALT + myš - přepne do režimu sloupcový blok

TopStyle

Další výborný program je TopStyle 3.12 Trial, který je určen pro vytváření a úpravu kaskádních stylů. Jedná se o trial verzi plného CSS editoru, která obsahuje i odlehčenou verzi TopStyle Lite 3.12 (je to však jiný soubor ve společném adresáři). Tu můžete používat i po vypršení platnosti licence Trial verze. PSpad integruje volně šiřitelnou (lite) verzi tohoto špičkového CSS editoru. Nainstalujte jej podle instalačních instrukcí a můžete jej ihned využívat cizími aplikacemi. V našem případě PSPadem.

Po vypršení platnosti licence plné verze TopStyle Pro, už jej nelze volat s PSPadu ani spustit z nabídky Start ve Windows. Musíte totiž přejmenovat soubor TSLite3.exe (Lite verze programu TopStyle Pro) na TopStyle3.exe (program TopStyle Pro). Pak je vše v pořádku smile_fun.jpg.

Abyste mohli používat TopStyle ve spojení s Mozillou, je zapotřebí stáhnout a nainstalovat program MozillaControlInstaller.exe ze stránek www.bradsoft.com/support, kde je doplňující informace o instalaci tohoto programu.

Stručný popis editoru

Samozřejmě je tu

 • Menu (zcela nahoře) - je dostupné pouze při spuštění z Windows

 • Nástrojová lišta (pod Menu) - obsahuje nejvíce používané funkce (otevřít nový soubor, otevřít již existující soubor, uložit soubor, atd.)

Dále je editor rozdělen na 3 části:

 • Hlavní okno editoru (na levé straně) - zde se zapisují styly

 • Style Inspector (na pravé straně) - slouží pro přehlednější editaci stylů

 • Preview (zcela dole) - zobrazuje zformátovaný text podle vložených stylů

Poslední 2 jmenované části lze přes menu View zapínat a vypínat.

Náhled na editor:

topstyle_description_mini.jpg

Použití programu

Nejvíce jej využijete na začátku psaní Vašich stránek, kdy budete rozvrhovat jednotlivé segmenty na stránce (hlavička stránky, levý sloupec, hlavní část stránky, pravý sloupec, zápatí). Díky stylům můžete jednotlivé segmenty libovolně umisťovat na svoji stránku. Jak? To se dočtete na webu www.jakpsatweb.cz/použití CSS pozicování. Později budete v editoru upravovat styly některých parametrů tagů.

Pomocí tlačítka topstyle_button_new_selector.jpg (uprostřed Menu) můžete vkládat další tagy (<body>, <table>, <ul>, <li>, <h1>, <h2>, atd.), ke kterým pak definujete styly.

Po kliknutí na výše popsané tlačítko se spustí dialogové okno New Selector, kde si v levém sloupci myší označíte požadovaný tag (HTML Element) a pomocí tlačítek topstyle_new_selector_button_arrowright.jpg a topstyle_new_selector_button_arrowleft.jpg jej překopírujete (nebo smažete) do pravého soupce (Selectors):

topstyle_add_new_selector_mini.jpg

Výběr pak potvrdíte kliknutím na tlačítko OK (nebo klávesou ENTER) a v hlavním okně editoru se objeví Vaše zvolené tagy, ke kterým pak už definujete společný styl:

topstyle_main_window_mini.jpg

Pokud chcete definovat styl jen pro jeden tag, musíte v dialogovém okně New Selector vybrat pouze onen příslušný tag.

Díky Style Inspector máte přehled o všech dostupných parametrech k danému tagu, ke kterému můžete přiřadit styl a též přehled všech možností daného stylu. Jak je patrné s následujícího obrázku, pro styl background-repeat máte na výběr 4 možnosti:

topstyle_background_select.jpg
Editor můžete spustit 2 způsoby:
 • Spuštěním z PSPadu

  Není třeba nic nastavovat. Buď...

  • označte CSS část v HTML kódu mezi párem tagů <style> a </style>:

   pspad_oznaceni_textu.jpg

   a zavolejte editor TopStyle tlačítkem pspad_topstyle_button.jpg. Označená oblast stylu se Vám otevře v editoru, kde jej již můžete upravovat:

   topstyle_opened_selected_area_mini.jpg
  • pokud máte v PSPadu otevřený CSS soubor a chcete jej editovat v TopStyle, není třeba nic označovat. Pouze zavoláte editor TopStyle tlačítkem pspad_topstyle_button.jpg a zmíněný soubor se Vám v editoru sám otevře. Dále ho již můžete editovat:

   topstyle_opened_css_file_mini.jpg

  Na závěr stačí změny potvrdit tlačítkem topstyle_button_done.jpg (v Menu vlevo). TopStyle editor se sám uzavře a upravený kód je přenesen zpět do PSPadu.

  Pokud byste změny nechtěli přenést do kódu v PSPadu, můžete tlačítkem topstyle_button_stope.jpg(rovněž v Menu vlevo) TopStyle pouze uzavřít.

  Během editace stylů v TopStyle editoru se nemůžete přepnout do PSPadu. Pouze po jeho uzavření.

 • Spuštěním z Windows

  Editor spustíte z nabídky Start. Po spuštění Vám naběhne následující dialogové okno se všemi prázdnými okny:

  topstyle_mini.jpg

  Postupným vkládáním tagů a definováním jejich stylů si můžete vytvořit vlastní soubor s kaskádními styly.

  Můžete samozřejmě editovat už vytvořený soubor CSS (např. styl.css). Stačí jej otevřít pomocí položky File -> Open v Menu.

  topstyle_view_mini.jpg

  Mezi TopStyle editorem a PSPadem se můžete volně přepínat.

Užitečné klávesové zkratky

CTRL + N - otevře nový soubor

CTRL + O - otevře již existující soubor

CTRL + S - uloží právě editovaný soubor

CTRL + D - uzavře editor

F9 - zapne/vypne Style Inspector

F12 - zapne/vypne Preview

PHP Triad

Abyste mohli testovat stránky s PHP scriptem, musíte změněný soubor pokaždé znovu nahrát na freeweb, který podporuje PHP (např. www.webzdarma.cz) a v prohlížeči znovu načíst stránku. Což je dost pomalé. Rychlejší je otestovat si PHP script doma na svém PC. Je však potřeba nainstalovat nějaký webový server. Máte na výběr z programů PHP Triad for Windows 2.2.1 nebo The AppServ Open Project - 2.4.5 for Windows (podporuje PHP 4.4.1). Popíši zde první z nich (instalace druhého je podobná). Jedná se o instalační program serveru Apache, PHP a MySQL určený hlavně pro začátečníky, za které nainstaluje potřebné soubory, aby mohli spouštět PHP skripty a používat databázi MySQL.

Po nainstalování programu PHP Triad se Vám v nabídce Start zpřístupní položka PHPTriad s následujícími volbami:

phptriad_programy_start_apache_mini.jpg

Pokud používáte českou verzi operačního systému Windows, instalační balík Vám výše uvedenou položku PHPTriad nainstaluje do položky Programs:

phptriad_programs_start_apache_mini.jpg

Konfigurace programu

Program se konfiguruje souborem httpd.conf umístěném v adresáři C:\apache\conf\. Jde o textový soubor, který obsahuje několik proměnných, které server Apache používá pro svou činnost. Vás budou zajímat následující dvě hodnoty (uvedl jsem i číslo řádku pro lepší nalezení hodnot):

Číslo řádkuObsah řádku
293ServerName localhost
301DocumentRoot "C:/Apache/htdocs"

Řádek 293 udává jméno serveru. Po instalaci je zde localhost. Doporučuji toto nastavení neměnit, jelikož se to takto běžně používá. Další důležitý řádek je 301. Ten udává adresář, kam si budete ukládat Vaše dokumenty před prohlédnutím. Implicitně je nastaven na C:\apache\htdocs\.

Pokud si nastavíte proměnnou DocumentRoot např. takto C:\apache\htdocs\www\videoteka, pak musíte do prohlížeče zadat následující webovou adresu http://localhost/index.php.

Otestování programu

V nabídce Start spusťte položku Start Apache. Otevře se Vám konzola se zprávou o spuštění webového serveru Apache:

phptriad_apache_running.jpg

Poté spusťte internetový prohlížeč Mozilla Firefox a zadejte stránku http://localhost/phpinfo.php. Pokud je server Apache správně nakonfigurován, zobrazí se následující webová stránka s informací o nainstalované verzi PHP. V opačném případě je třeba překontrolovat řádek 301 a též soubor phpinfo.php. Zda se nalézá ve stejném adresáři jako udává proměnná DocumentRoot:

phptriad_phpinfo.jpg

Tím jsou server Apache, PHP a MySQL nainstalovány a nastaveny.

Použití programu

Pomocí programu Průzkumník (spustíte jej přes nabídku Start) vytvořte ve stejném adresáři jako máte nastavenou proměnnou DocumentRoot nový podadresář, např. mojestranky. Do něho si nakopírujte Vaše stránky (které mimo jiné obsahují i soubor pojmenovaný index.php) a poté spusťte internetový prohlížeč Mozilla Firefox a zadejte následující adresu http://localhost/mojestranky/index.php. Kód PHP ve vašich stránkách se zpracuje serverem Apache a zobrazí se v prohlížeči.

Zda je třeba uvést soubor index.php nebo index.html je záležitost konfigurace serveru. Sice můžete používat i jiné názvy hlavního souboru, ale osobně doporučuji používat pouze první název. Jednak jsou tak freeweby nakonfigurované a také v PHP kódu Vašich stránek budete jistě používat název tohoto souboru. Takže v případě uveřejnění se nemusíte starat o funkčnost. Mějte též na paměti, že konfigurace freewebů se mohou od konfigurace Vašeho Apache dost lišit. A proto je potřeba s tím počítat při psaní stránek a předem si zjistit co vše dotyčný freeweb podporuje. Ale i tak je téměř vždy potřeba stránky ještě doladit (funkčnost odkazů, obrázků, apod.). Ale tomu se zcela nikdy nevyhnete.

Jak postupovat dále...

Pokud jste úspěšně prošli výše uvedenými kroky, zbývá se už jen naučit správně požívat HTML kód a vytvořit si svou první webovou stránku.

Já osobně jsem začínal na níže uvedených odkazech. Dočtete se tam, co musí nutně obsahovat každá webová stránka, čemu je dobré se vyhnout, několik nepsaných pravidel souvisejících s tvorbou web. stránek a v neposlední řadě i několik dalších odkazů na stránky se zdrojovými kódy.

 • polopate.jakpsatweb.cz - zde se naučíte tvořit své stránky v několika málo krocích. Dále tu najdete krátký úvod do problematiky kaskádních stylů a PHP.

 • www.jakpsatweb.cz - nejznámější český server o problematice tvorby webových stránek. Pokud to myslíte s tvorbou stránek vážně, budete ho navštěvovat nejčastěji. Naleznete zde nepřeberné množství rad a návodů, zahrnující základy HTML, Javascriptu a PHP, a v neposlední řadě též fórum, kde se řeší věci, které dříve či později budete řešit i Vy!

 • flash.jakpsatweb.cz - Pokud chcete své stránky trochu oživit animacemi a nevíte si rady, tento web je určen právě pro Vás. Jedná se o výborný FLASH tutoriál a navíc v češtině. Můžete též navštívit článek Pracujeme s Flashem umístěným na tomto webu.

Moje postřehy a rady

 • Pokud si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky, přestaňte v tom hledat vědu a pusťte se do toho! Jedná se pouze o práci s textem. Tzn. že řešíte jen jeho obsah a formu (velikost písma, zarovnání, atd.).

 • Na každou stránku patří pouze jeden tag <h1>. Vyhledávače právě tento TAG zobrazují, aby byl vystižen obsah stránky.

 • Pro nadpisy používejte výhradně předdefinové TAGy: <h1>, <h2>, atd. Nevidomý uživatelé používají pro prohlížení internetu elektronické tlumočníky, kteří mění hlas právě podle použitého TAGu.

 • Pro kontrolu pravopisu si zkopírujte obsah Vaší stránky do programu Microsoft Word. Chyby, které Vám program zvýrazní si opravte a stránku opět nahrajte na webový server.

 • Při programování v PHP používejte výhradně anglickou nápovědu, která obsahuje daleko více informací než česká (je zastaralá). Pro názornost se můžete podívat na následující dva odkazy zabývající se stejnou problematikou nahrávání souborů na server (tzv. file upload). První odkaz je v angličtině, druhý v češtině. U české verze chybí popis a využití hodnoty error, která je důležitá pro ošetření chybových hlášek.

 • Nejlepší formou učení je zkoumat kód jiných. Jistě jste při brouzdání po internetu narazili na designově povedené weby. Použijte nainstalované rozšíření v Mozilla Firefoxu k jejich studování.

 • Obrázky do svých stránek vytvářejte ve formátu bmp (obsahuje nejvíce informací, jeliko6 je bez komprimace). Před umístěním na stránku je překonvertujte do formátu gif nebo jpg/jpeg (u tohoto formátu zvolte vždy nejvyšší kvalitu) pomocí programů jako např.: XnView, IrfanView nebo ACDSee (komerční program). Tyto formáty jsou menší a snadněji se kopírují na server. Ovšem původní bmp soubor si uschovejte pro případnou pozdější úpravu.

Statistika
Reklama
guestbook_button.jpg navy_button.jpg email_button.jpg