Tvorba her v programu PowerPoint

Tvorba her v programu PowerPoint

Aktualizováno: 31.01.2009


Úvod

Ač se to zdá nemožné, některé profesionální nástroje (jako je např. PowerPoint) v sobě skrývají úžasnou možnost vytvořit si sice omezenou, ale přesto zábavnou počítačovou hru. Řeč je tu o adventuře - hře, jenž byla kdysi velice populární, ale postupem času jí zatlačily do kouta 3D střílečky a strategie.

Programové vybavení

Programové nároky lze rozdělit do dvou kategorií dle účelu:

Na tvorbu hry

 • PowerPointdollar.jpg nebo StarOffice - programy na tvorbu prezentací

 • Malování - bitmapový editor na kreslení scén (je součástí operačního systému Windows). Samozřejmě lze použít kterýkoliv jiný bitmapový/vektorový editor.

Pro spuštění hry

Postup vytvoření hry

Námět

Jak již bylo napsáno výše, naší snahou bude vytvořit adventuru. K tomu musíme podřídit veškeré dění ve hře a způsob ovládání - jak jinak než myší.

Námět hry může vypadat následovně: Hráč má za úkol pomoci trosečníkovi dostat se z ostrova. K tomu používá předměty na scéně (volně poházené, či skrytě umístěné) k postupu mezi lokacemi. Každá scéna je navíc doplněná komentářem v dolní části obrazovky.

Storyboard

Storyboard je léty osvědčený postup a nemá cenu znovu objevovat Ameriku. Je jen málo lidí, co si dokáží v hlavě projít celý scénář, odhalit všechny problémová místa a ještě před započnutím práce je vyřešit. Proto si většina tvůrců zkusmo nakreslí každou scénu, opatří ji podrobným komentářem, co se na scéně bude dít. Případně své poznámky doplní o časové údaje, apod.

Díky tomuto postupu "tvorbě na nečisto" se odhalí většina (až na pár drobnůstek) slabých míst. Předejde se tak zbytečnému kreslení lokací, na kterých hráč nemá žádný úkol a tak se z konečné verze hry stejně odstraní.

Na následujícím obrázku máte inspiraci pro náčrt storyboardu:

storyboard_mini.jpg

Samozřejmě toto není původní náčrt. Tam jsem mnohokrát škrtal a tak jsem ho z důvodu přehlednosti překreslil znovu. Nicméně, pokud se storyboard stává nepřehledným, lze zvýšit orientaci očíslováním scén. A nebo opakovaným překreslováním scén na nový papír. Nicméně je to pořád lepší, než po dvouhodinovém kreslení nové scény ji smazat z důvodu nepotřebnosti. smile_fun.jpg

Všimněte si, že storyboard již obsahuje seřazené snímky podle finální verze hry. To je důležité pro pochopení filozofie PowerPointu. Tento editor dovoluje řídit prezentaci jen pokud kliknete na obrázek s nastavenou akcí (skok na následující/předchozí/n-tý snímek v prezentaci). Po snímku, kde se nepožaduje žádná akce divákem (v našem případě hráčem) se po určité době (ta je udána dobou přechodu) zobrazí vždy následující snímek.

Kreslení lokací

Jaký editor použít?

 • Je celkem jedno, ve kterém programu nakreslíte všechny scény a rovněž formát, ve kterém je budete ukládat.

 • Co už jedno není, je formát ukládání obrázků z předměty (na ty bude muset hráč kliknout, aby postoupil ve hře).

  U nich musí být průhledné pozadí, takže vidíme např. jen míč a ne bílý čtverec s míčem uprostřed. Tuto podmínku splňuje formát png, který umožňuje nést v sobě informaci o alfa kanálu (průhlednost). Navíc se jedná o komprimační formát, takže výsledná velikost souboru je ta nejnižší možná.

  Ke kreslení můžete použít např. vektorový editor Flash. V něm ukládání do formátu png vypadá následovně:

  export_png.jpg

  Důležitá je položka Colors, kde musí být nastavena 24 bitová hloubka barev s alfa kanálem.

  Ostatní položky netřeba komentáře. Jejich počet a možnosti jsou dány komplexností editoru. Flash nabízí rozlišení, hloubku barev, filtr a vyhlazení přechodů mezi barvami. Vše si program při exportu nastaví sám.

Jaké rozlišení je nejlepší?

Není ani tak důležité znát rozlišení v pixelech, jako poměr stran scény, podle kterého PowerPoint přizpůsobuje vložené obrázky.

Já šel cestou pokus-omyl tak dlouho, až jsem dosáhl kýženého výsledku: při velikosti snímku 20x19,05cm se vložený obrázek o velikosti 1020x600px roztáhne až téměř k okrajům monitoru a na pohled to celé působí příjemným dojmem.

A nyní již k vlastnímu kreslení scén (herních lokací) a předmětů

 • Lokace kreslíme v plné velikosti, jak jsme si zvolili v předchozím odstavci, tedy 1020x600px.

  Pokud je budete ukládat ve formátu png, nezapomeňte zvolit pouze Colors: 24 bits. Zde alfakanál nepotřebujeme, jinak by se při vložení do PowerPointu zprůhlednila barva pozadí.

  Již zmiňovaný vektorový editor Flash umožňuje kreslit obrázky (scény) větší než je pravocní plocha. Takže si např. nakreslíte rozlehlý ostrov v célé své kráse a při exportu jen stačí posouvat požadovanou část scény do výřezu pracovní plochy a ukládat do souboru.

  Několik scén na ukázku (číslování odpovídá pořadí scén v prezentaci):

  1. scéna
  scena_01_mini.jpg
  2. scéna
  scena_02_mini.jpg
  14. scéna
  scena_14_mini.jpg
  27. scéna
  scena_01_mini.jpg
  29. scéna
  scena_29_mini.jpg
  26. scéna
  scena_36_mini.jpg

  Jak je patrné z ukázek výše, velikost Vašeho loga a pozadí do stránky z menu je čistě na Vás. Ostaní pak respektuje stanovené rozlišení.

 • Obrázky s předměty kreslete velké podle potřeby a ukládejte je vždy do formátu png s alfa kanálem - viz. několik obrázků níže. Pokud Váš internetový prohlížeč podporuje informaci o alfa kanálu, uvidíte kolem objektu (loďka, želva,...) barvu pozadí. V opačném případě bude kolem objektu tmavě šedivé obdélníkové pozadí.

  Loďka
  lodka.png
  Želva
  zelva.png
  Malý ostrov - ikona
  ostrov_small_ikona.png
  Ikona chodce doleva
  ikonachodec_vlevo.png

Vytvoření prezentace v PowerPointu

Vytvoření nového dokumentu

Až si osvojíte práci v editoru, budete samozřejmě vytvářet celý dokument sami dle Vašich představ. Pro začátek však postačí mustr hra_v_ppt_mustr.ppt, který jsem pro Vás vytvořil. Stáhněte si ho prosím a otevřete v PowerPointu.

Zobrazí se Vám toto:

powerpoint_otevreny_mustr_mini.jpg

Nastavení pracovního prostředí editoru

Pokud se Vám mustr nezobrazí stejně jako na obrázku výše, proveďte následující činnost:

 • Pro zobrazení levého sloupce - vlezte v horní nástrojové liště do nabídky Zobrazit a vyberte hned první volbu Normální (Obnovit podokna).

 • Pro zobrazení pravého sloupce - kliněte pravým tlačítkem myši nad libovolným snímkem v levém sloupci a z nabídky zvolte Přechod snímku.

Dále je třeba hned na začátku práce nastavit rozlišení snímku a mód přehrávání prezentace (vše je již nastaveno v mustru dle našich potřeb):

 • Rozlišení snímků - v horní nástrojové liště zvolte Soubor->Vzhled stránky. V dialogovém okně pak můžete zadat jak rozměry snímku, tak i orientaci.

  powerpoint_vzhled_stranky.jpg
 • Mód přehrávání prezentace - při vytváření hry budete mnohokrát přehrávat prezentaci, abyste jí správně odladili. Přitom se velice hodí volně přecházet mezi snímky za pomoci prostředního kolečka myši (lze též v menu vlevo dole). Z tohoto důvodu je nutné nastavit vhodný mód prezentace: v horní nástrojové liště zvolte Prezentace->Nastavení prezentace. V dialogovém okně pak označte volbu Předváděná lektorem (celá obrazovka).

Nyní máte editor nastavený.

Použití mustru

Vezmeme to pěkně popořadě dle rozděleného pracovního prostředí v PowerPointu:

 • Levý sloupec

  V levém sloupci máte připraveno 6 snímků s rozložením odpovídající účelu:

  • 1 - Logo

  • 2 - Hlavní menu

  • 3 - Návod

  • 4 - 1. hrací scéna

  • 5 - Gratulace

  • 6 - Konec hry

  Snímky 1 - 3 a 5 pouze doplníte textem a obrázkem.

  Snímek 4 si několikrát rozkopírujte (klikněte pravým tlačítkem nad snímkem, zvolte v kontextové nabídce Kopírovat. Pak kurzorem myši klikněte v levém sloupci na místo, kam jej chtete vložit - např. mezi některé dva snímky - a opět klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte z nabídky Vložit). Pak už Vám nic nebrání v tom, vložit do snímku obrázek scény a okomentovat ho v textovém poli pod obrázkem.

  Snímek 6 se použije tehdy, když hráč přijde o život. Snímek obsahuje text informující o ukončení hry. V dolní části se nachází tlačítko pro návrat na hlavní stránku. Akce tohoto tlačítka je již nastavená na snímek číslo 3.

  Na konci hry musí být umístěn bezpodmínečně snímek 5 s komentářem o úspěchu hráče. Tento snímek je opět následován snímkem 6 s tlačítkem pro návrat na hlavní stránku.

  Až si celý dokument prohlédnete a několikrát si vyzkoušíte přehrát prezentaci stisknutím klávesy F5, jistě pochopíte princip vytváření prezentace alias hra.

 • Pracovní plocha

  V editoru je přímo uprostřed (to velké okno). V ní se edituje právě aktivní snímek, který si zvolíte kliknutím na požadovaný snímek v levém sloupci. V mustru je již na všech potřebných snímcích vložen zástupný symbol. Můžete vidět jeho rámeček a rychlou nabídku uprostřed. Nicméně se ve výsledné prezentaci nezobrazuje.

  Jeho rozměry lze samozřejmě měnit dle potřeby a to tímto způsobem: označte si rámeček kliknutím levého tlačítka, pak pravým tlačítkem zobrazte kontextovou nabídku, kde si vyberte Formát zástupného symbolu. V něm pak v záložce Velikost lze změnit rozměry.

  Zástupný symbol slouží jen pro rychlé vkládání prostřednictvím rychlé nabídky umístěné v jeho středu:

  powerpoint_rychla_nabidka.jpg

  Pokud kliknete v této nabídce na symbol Vložit obrázek (vlevo dole), zobrazí se dialogové okno pro výběr scény, jenž jste si předem nakreslili a po potvrzení je jím zástupný symbol nahrazen.

  Pro vložení předmětů (malých obrázků) do scény zvolte v horním menu Vložit->Obrázek->Ze souboru. Otevře se Vám stejné dialogové okno jako při vkládání scény. Předmět pak umístěte podle potřeby.

  Pro přesnější umístění označte předmět, klikněte pravým tlačítkem a z kontextové nabídky zvolte Formát obrázku. V záložce Umístění pak postupně měňte souřadnice a tlačítkem Náhled kontrolujte umístění na scéně. Až pak potvrďte.

  powerpoint_format_obrazku.jpg

  Nezapomeňte ještě u každého předmětu nastavit akci. Opět označit předmět a pravým tlačítkem zobrazit kontextovou nabídku. Zvolte Nastavení akce:

  powerpoint_nastaveni_akci.jpg

  Akci můžete nastavit jak pro kliknutí myší na předmět, tak i pro přetažení kurzoru myši nad předmětem. Pro tvorbu hry si vystačíte se záložkou pro kliknutí. Na ní označte Přejít na cíl hypertextového odkazu a zadejte číslo snímku. Případně jen heslo předchozí/následující snímek dle potřeby.

 • Pravý sloupec

  Posledním krokem při tvorbě hry je nastavení doby trvání snímků, na které se hráč pouze podívá. Ty se po uplynutí nastaveného času sami posunou na následující snímek. K tomu slouží sloupec zcela vpravo. Zde je třeba v části Přejít na snímek zaškrtnout volbu Automaticky po a zadat čas v sekundách. Z počátku zadávejte maximálně čas do 10 sekund.

  powerpoint_zmenit_prechod.jpg

  Při přehrávání se pak můžete přesvědčit, zda je to dostatečné. Běžně se používá tak 3 - 5 sekund pro scénu s krátkým textem, 6 - 10s pro logo a scény s obsáhlejším textem.

Tímto jsme vyčerpali veškeré potřebné možnosti PowerPointu na tvorbu hry. Zbývá už jen uložit hru a distribuovat, viz. následující odstavec.

Uložení a spuštění hry

Během vytváření hry si vystačíte s klávesou F5 pro spuštění přehrávání prezentace.

Ještě než však budete šířit mezi své známé Váš výtvor, musíte provést následující tři kroky:

 • Pokud jste ukládali své scény do bitmapového formátu bmp, který nekomprimuje svůj obsah, musíte ještě po dokončení práce v PowerPointu všechny tyto obrázky zkomprimovat, aby prezentace zbytečně nezabírala veliký prostor na pevném disku (řádově až několik MB). Nehledě na fakt, že takový soubor Vám pravděpodobně nepůjde odeslat (velikost příloh je omezena na 5MB, resp. 10MB), natož umístit jej na internet.

  V PowerPointu se komprimace provede následujícím způsobem:

  • Kliknete pravým tlačítkem nad libovolným obrázkem a z kontextové nabídky vyberte Formát obrázku

  • V záložce Obrázek klikněrte na Komprimovat.

  • V dialogovém okně Komprese obrázků označte platnost komprimace pro Všechny obrázky v dokumentu a volbu potvrďte.

   powerpoint_komprese_obrazku.jpg

  Sami se můžete přesvědčit, že velikost prezentace se znatelně sníží.

 • Nastavte režim přehrávání prezentace pro uživatele dle následujících instrukcí:

  • V horní nástrojové liště zvolte Prezentace a následně Nastavení prezentace.

  • V rámečku Typ prezentace označte volbu Automatické prohlížení (celá obrazovka).

  • V rámečku Zobrazit snímky označte Všechny.

  • V rámečku Přechod na další snímek nastavíte S časováním, je-li k dispozici.

  • Dále je třeba zvolit Rozlišení prezentace: Použít aktuální rozlišení.

  Pro názornost se můžete podívat na obrázek níže:

  powerpoint_nastaveni_prezentace.jpg
 • Nyní uložte Vaši prezentaci do souboru s příponou *.pps.

  Pak je jedno, zda má uživatel nainstalovaný stejný editor jako vy (tudíž by v něm musel spustit přehrávání prezentace), nebo jen prohlížeč. Po kliknutí na soubor se ten spustí rovnou v prohlížecím módu a uživatel může ihned hrát.

Download a screenshoty

Několik screenshotů ze hry:

Menu
trosecnik_menu_mini.jpg
Země na dosah
trosecnik_zemenadosah_mini.jpg
Jeskyně plná nástrah
trosecnik_jeskyneplnanastrah_mini.jpg

Download

> trosecnik_v1.3.pps <

Statistika
Reklama
guestbook_button.jpg navy_button.jpg email_button.jpg